Danilo Milošević

Danilo Milošević

Advokat Danilo Milošević je završio Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu 2003. godine.

Jelena Milošević

Jelena Milošević

Advokatski pripravnik Jelena Milošević je završila Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu 2011. godine.

Oblast rada

Oblast rada

Zastupanje klijenata pred sudovima i drugim državnim organima. Pravno savetovanje (davanje usmenih i pismenih pravnih saveta).

O nama

O nama

Advokatska kancelarija Milošević je osnovana u januaru 2010. godine. Nalazi se na adresi Stojana Novakovića 21.